Referat
2011

 

Referat sneumsluses generalforsamling d. 8-8-2015!

Førets velkomst v. Frits

Derefter valg af ordstyrer    Leif hytte 21

1.Formandens beretning:

Velkommen til den 24. generalforsamling i rækken.

Generalforsamlingen næste år er lørdag d. 13/8-2016 ( 25 års jubilæum)

Ca. 180000 klik på hjemmesiden siden start , 50000 klik siden sidste år.

Velkommen til nye beboer i hytte nr. 18-25 og 39

Skraldespanden HUSK kun køkkenaffald

Ingen LØSE HUNDE, de SKAL holdes i snor

Husk at rette hytte nr.

Vedr. Elleplage. Det må beboerne SELV løse. Gift er blevet meget dyrt.

Bålpladsen. Smid gerne langt ind bag ved på bålpladsen. Begræns affaldet.

Kun til grene, EJ brædder med maling eller græsafklip. Begræns op til Sct. Hans det er ikke til at tænde vådt brænde op.

TAK til Hans for oprydning, af bålplads.

Ny lejekontrakt er ved at blive udarbejdet af digelaug.

Husk at klippe hæk, så udrykningskøretøjer kan komme forbi. ( 3 Række)

Tak til Knud for godt samarbejde ( HUSK, Hvis I skal bygge om, så skal både digelaug og kommunen søges) også for farveskift.

Møde med kommunen mandag i uge 36, sagen tages op på en byrådsmøde i august, september.

2. kassereren aflægger regnskab

Saldo 17.314 kr  inden mad er betalt, det kører fint rundt

3. indkommende forslag.

 

Frits …Ridning forbudt skilt, så vi undgår hestepærer på vores stier…nedstemt

 

Maja….kan vi gøre noget for at forhindre at der kommer endnu flere skovsnegle, der snakkes frem og tilbage nogle er tilhænger af gift andre siger klip dem over, det er op til hver hytte ejer at bekæmpe deres lod.

 

De 2 næste forslag blev læst op, men der kunne ikke stemmes om dem, da de var anonyme.

Forslag 1.

Der stod.. Vi har hørt det kun er  Frits der har været med til møde hos kommunen, det syntes vi ikke er ok, foreslår der møder 2 fra bestyrelsen op……Frits svarer han er inviteret af Knud.

Kan for øvrigt ikke forstå nummerne skal laves om, da de jo alle er skrevet på matrikelkortet,  lokalplanen i 1981…..( komunalbeslutning for udrykningskøretøjer)

Næste forslag….nedlæg hjemmesiden da den jo næsten aldrig bliver opdateret( har set den ikke er opdateret siden august sidste år….

PS. husk udlån , fremleje er IKKE OK ifølge lokalplanen s.1 FODNOTE…

Forslag 2.

Vi syntes der skal være en vedtægtsændring, så når man SÆTTER sin hytte til SALG, skal man fratræde bestyrelsen, NÅR man er på valg, da man jo sikkert ikke har samme interesse for området og arbejder for hytternes bedste,( får man solgt vil bestyrelsen jo også mangle en i bestyrelsen da vi kun har 1 suppleant…)

 

4.Valg af 2 bestyrelses medlemmer

 Niels på valg, genvalgt, Susanne på valg, genvalgt

Suppleant på valg, Josef…… Bjarne hytte 35 nye nr. valgt

 

Der bliver spurgt til, det med man skal bo i Esbjerg kommune, Knud siger det er noget digelaug`et har vedtaget.

 

Skur på MAX 5 m2 er ok, siger Knud

 

Sand skal indkøbes, der foreslås det flyttes eller ligges på presenning så vi undgår at få pileurt med rundt..( Lyck har bestilt sand kommer efter høst)

 

Digelaugèt står for  veje= stabilgrus

 

Bjarne spørg om, man må fælde træer på sit lod og ved sin bro, det er ok, siger Knud, men husk ikke at smide træer i åen…..

 

Tak for god ro og orden, så er det tid til kaffe og kage

 

Sæt nu kryds i kalenderen d. 13 august 2016 der er der 25 års jubilæums fest  J

 

 

(Ny beboerliste laves med nye nummer af

Sussanne)

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE