Grundejerens Forpligtelser

 

Grundejers Forpligtelser


Loven siger, at du som grundejer har pligt til at sikre og renholde din ejendom, så rotters levemuligheder begrænses mest mulig. Hvis du har sikret dig, er det sjældent, at du vil få brug for rottebekæmperen.


Hvordan sikrer jeg min ejendom?

Føde

Udendørs affald og materialer, der kan bruges til reder, bør fjernes.


Spiseligt affald og foder bør ikke ligge udendørs, med mindre det er utilgængeligt for rotterne.


Hvis dagrenovationen opbevares i sække, skal der være rottenet omkring.


Bygninger

Ydermure og sokler skal være intakte. Bygningens tag bør være tæt, evt. med et rottenet ( galvaniseret jerntråd med tykkelse på ca. 1mm og med en maskestørrelse på højst 20mm ) rundt ved tagudhæng. Generelt bør huller, revner i gulve, vægge, lofter m.m. repareres.


Døre og vinduer skal være tætte. Hvis der f.eks. er udluftningshuller tæt ved jord, kan man forsyne hullerne med rottenet. Døre, porte og lemme kan beklædes med en plade eller lign. På de nederste 30cm.

Rørgennemføringer til el-kabler, rør mv. i mur og sokkel sikres med rottenet eller andet materiale, som rotten ikke kan trænge igennem. Ventilationsriste i sokkel og mur skal være hele og fastgjorte og være af et materiale, som rotter ikke kan trænge igennem.


Kloak

Afløbssystem skal være tætte og følge gældende bestemmelse for rør og bygninger. Herudover bør afløbsbrønde, faldstammer og lign. sikres, så det ikke er muligt for rotter at komme igennem. Det kan gøres med riste eller rottenet etc.


Udendørs

Begræns rotternes muligheder for gemmesteder ved at holde udendørs arealer, trappeopgange, kældre m.m. ryddet og rene.


Rotter bryder sig ikke om åbne, ryddede arealer. Gemmesteder langs husmure bør begrænses, fordi det er der, rotter færdes. Derfor bør man generelt ikke have brændestabler, brædder, stolper og lign. langs husmure.


Hvis man har træer, buske og espaliervækster, der vokser op ad eller ved husmuren, er det en god ide at beskære eller evt. helt fjerne dem(n), da rotterne ofte benytter disse vækster til at komme ind i bygninger og tagkonstruktioner.Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE